HO'OPONOPONO - de Hawaiiaanse methode van vergeven en genezen

“Als we kunnen accepteren dat we de optelsom zijn van al onze eerdere gedachten, woorden en daden en dat ons huidige leven gekleurd of overschaduwd wordt door herinneringen, dan kunnen we begrijpen dat een proces van het corrigeren van negatieve herinneringen ons eigen leven en dat van onze familie en de samenleving kan veranderen. We kunnen hierbij een beroep doen op de goddelijke schepper, die onze persoonlijke blauwdruk kent, voor bevrijding van al onze beperkende gedachten en herinneringen. Het is een kwestie van verder gaan dan de traditionele manieren om kennis over onszelf te verkrijgen."

Morrnah Nalamaku Simeona  Kahuna Lapa'au (Hawaiiaanse meester genezeres) 1913-1992
 

Traditionele Ho'oponopono

Ho'oponopono betekent rechtzetten, corrigeren. Bij conflicten, ziektes, onheil etc. kwamen de familieleden bij elkaar voor Ho'oponopono, een vergevingsproces dat geleid werd door een meestal ouder familielid. Ieders medewerking was noodzakelijk voor het oplossen van het probleem waarbij elk gezichtspunt werd gewaardeerd. Het probleem werd ontrafeld en de Ho'oponoponosessie duurde zolang als nodig was om te komen tot inzicht, berouw en vergeving. Ho'oponopono was een onafscheidelijk deel van de Hawaiiaanse filosofie en manier van leven, waardoor men in een voortdurende harmonie leefde met elkaar, de natuur en de Kosmos. Alhoewel veel minder dan vroeger wordt ook vandaag de dag nog steeds binnen Hawaiiaanse families op de traditionele manier Ho'oponopono gedaan.

Als een probleem niet binnen de familie kon worden opgelost, werd de hulp van een kahuna ingeschakeld. De Kahuna Lapa'au (Hawaiiaanse genezers) vormden een speciale groep binnen de Hawaiiaanse samenleving. Sommigen waren door hun diepgaande kennis van de schepping in staat om, in slechts enkele minuten, genezingen tot stand te brengen. Deze kennis omvat de werking van de drie bewustzijnsniveaus, dat een essentieel onderdeel vormt van Morrnah Simeona's Ho'oponopono.

Morrnah Simeona's Ho'oponopono trilogie

Morrnah Nalamaku Simeona was een Kahuna Lapa'au (genezeres) die al op 3-jarige leeftijd genezingen tot stand bracht. De traditionele Ho'oponopono stapsgewijs volgend, ontwikkelde ze een vergeving- en genezingsmethode aangepast aan de huidige sociale omstandigheden. Hierbij is het niet nodig dat betrokken partijen fysiek aanwezig zijn en zelfs is het niet nodig om problemen te analyseren. Een kwantum sprong op het gebied van problemen oplossen. Door deze moderne Ho'oponopono toe te passen, worden onevenwichtigheden die stress en ziekte veroorzaken op eenvoudige wijze getransmuteerd.
Morrnah beschreef haar Ho'oponopono trilogie uitgebreid en stap voor stap in twee blauwe boekjes voor gebruik in haar klassen. Aloha o ka I gebruikt in haar Ho'oponopono seminars nog altijd de volledige originele tekst van de door Morrnah Simeona geschreven blauwe boekjes.
Lees ook onze pagina Morrnah Nalamaku Simeona en het artikel over Morrnah op Wikipedia.

Hoe kan Morrnah's Ho'oponopono mij helpen?

We zijn het middelpunt van ons eigen universum, de hoofdrolspeler in ons eigen blijspel of drama.
De manier waarop we de wereld ervaren, is een weerspiegeling van onze innerlijke beleving. Als we ons ergens aan storen, ziek zijn of gespannen, is de plaats om naar een oplossing te zoeken, niet buiten, maar binnen onszelf. Door Morrnah Simeona's Ho'oponopono te doen, herstelt de harmonie, ten eerste in onszelf en daardoor in de wereld die ons omringt. Dit gebeurt zonder dat het nodig is om eerst een situatie of probleem te analyseren. Deze eenvoudige wijze van Ho'oponopono maakt het voor iedereen mogelijk om een vreugdevol, succesvol en vredig leven te hebben.

Zie ook toepassingen van Ho'oponopono en het artikel over Ho'oponopono op Wikipedia

De Ho'oponopono seminars worden gegeven door Ke'Ola Gerda van der Linden. In 1989 en 1990 organiseerde zij de enige seminars die Morrnah Simeona in Nederland heeft gegeven. Sinds 1994 geeft zij les in Morrnah's Ho'oponopono in binnen- en buitenland. 
Assistentie door Iwan de Moor. Hij assisteerde ook bij de seminars van Morrnah in Amsterdam en doet 30
+ jaar Morrnah's Ho'oponopono.

De wonderbaarlijke ervaringen tijdens hun samenzijn met Morrnah staan in hun geheugen gegrift. Als dat zo uitkomt, vertellen zij hierover tijdens de seminars.

Klik hier voor de data en praktische informatie van de seminars Morrnah Simeona's Ho'oponopono deel 1, 2 en 3

De volledige trilogie omvat alle kennis, exact en ongecensureerd, zoals die door Morrnah Simeona is overgedragen.

Morrnah Simeona's Ho'oponopono deel 1


Onderwerpen die behandeld worden tijdens het tweedaagse seminar:

 • Uitleg over traditionele Ho'oponopono
 • Ho'oponopono methode van Morrnah Nalamaku Simeona
 • De drie-eenheid van het bewustzijn
 • Goddelijkheid is ritme
 • Innerlijke klok
 • Vermeerderen van vitale energie of mana door Ha (speciale ademhaling)
 • Problemen oplossen op eenvoudige wijze zonder stress te creëren
 • Vrij worden van stress (geen stressmanagement of beheersing, maar loslaten)
 • Het onderbewustzijn op een snelle en veilige manier bevrijden van ongewenste, negatieve herinneringen en blokkades die onvrede, stress en ziekte veroorzaken
 • Karmische reiniging van mensen, situaties, landen, gebouwen en voorwerpen
 • Het loslaten van pijnlijke herinneringen in verband met conceptie, erfelijkheid, abortus, miskraam en geestelijk of lichamelijk misbruik
 • Mahiki - reiniging van voorwerpen en het bevrijden van aardgebonden geesten
 • Het gebruik van de pendel
 • Eenvoudige oefeningen om lichamelijk in evenwicht te komen
 • Ho'oponopono meditatie
 • Voorbeelden

Morrnah Simeona's Ho'oponopono deel 2 

Als u deel 1 volledig hebt geïntegreerd door dagelijks de 12 stappen te doen, kunt u uw kennis en de mogelijkheden van Ho'oponopono uitbreiden door deel 2 te doen.

Tijdens dit eendaagse seminar leert u:

 • Wat is de ziel?
 • Hoe herken je wanneer de ziel uit het lichaam getreden is?
 • Omstandigheden waarbij de ziel het lichaam kan verlaten
 • Herstellen of terugbrengen van de ziel
 • Het gecombineerde Ho'oponopono proces
 • Instant Ho'oponopono
 • Snelle manier van Ho'oponopono
 • Vier Mahiki's - krachtige reinigingen

Morrnah Simeona's Ho'oponopono deel 3 

Als u deel 2 hebt gedaan en het gecombineerde Ho'oponopono proces dagelijks toepast kunt u het derde deel doen om nog meer verdieping en uitbreiding in het toepassen van Ho'oponopono te leren. 

Tijdens het eendaagse seminar leert u:

 • Hoe u door Ho'oponopono kunt helpen bij het vredig loslaten van de ziel tijdens het stervensproces
 • Ho'oponopono en oneindigheid
 • Mahiki reinigingen in samenwerking met de Kosmos
 • Ho'oponopono voor bedrijven, instellingen, opleidingen, organisaties etc.
 • Ho'oponopono met diepgaande meditatie en visualisaties om de eeheid met het goddelijke IK te voelen en te realiseren
 • Teksten van persoonlijke meditaties van Morrnah Simeona met het Goddelijke IK, de Vrouwe van Vrijheid, Gouden Adelaar
 • Soorten Hawaiiaanse Kahuna's
 • Verklaringen van woorden en begrippen die in het Ho'oponoponoproces gebruikt worden.

Klik voor praktische informatie en data